University of Wrocław

Instytut Politologii

Konferencja Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas

O nas

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w 1969 roku, a w 1974 roku rozpoczął kształcenie na kierunku Nauki Polityczne. W przeciągu następnych  czterdziestu lat istnienia instytutu uruchomiono kolejne kierunki studiów.  W chwili obecnej oferujemy studia na kierunku politologia realizowane w języku polskim i angielskim oraz jako jedni z pierwszych w Polsce na kierunku polityka publiczna.  Nasi studenci mają możliwość odbywania zajęć z wykładowcami, dla których praca jest jednocześnie pasją, a których wiedza i doświadczenie jest wykorzystywane także przez administrację publiczną, biznes i organizacje pozarządowe. Jednak nie samą nauką student żyje, dlatego też co roku organizujemy Piknik Politologiczny wspólną zabawę studentów i naszych wykładowców.


W wymiarze naukowym nasi pracownicy są autorami licznych i uznanych publikacji, realizują zarówno krajowe, jak i zagraniczne projekty badawcze. Instytut obecnie wydaje dwa czasopisma naukowe (Wrocławskie Studia Politologiczne i Polish Political Science Review) oraz prowadzi badania między innymi w sferze: stosunków międzynarodowych, myśli politycznej, teorii polityki, historii, komunikowania i mediów, marketingu politycznego, polityki społecznej oraz systemów politycznych, w którym to obszarze, ukształtowała się na początku lat dziewięćdziesiątych znana w Polsce i ceniona tzw. wrocławska szkoła systemowa. 


Dzięki temu nasz Instytut od lat zajmuje miejsce w czołówce polskich ośrodków politologicznych. Znajduje to potwierdzenie m.in. w decyzjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wydała nam najwyższą ocenę w zakresie jakości kształcenia oraz w rankingu  miesięcznika Perspektywy, gdzie regularnie od lat plasujemy się w gronie czterech najlepszych politologii w kraju. Naszą wysoką pozycję budujemy rozwijając  kontakty zarówno z krajowymi i zagranicznymi środowiskami naukowymi, przedstawicielami instytucji publicznych i politycznych, administracją, mediami, przedsiębiorcami oraz organizacjami trzeciego sektora. W 2012 roku wrocławska politologia znalazła się wśród zwycięzców konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przygotowanie najlepszych programów studiów opartych na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowanych do wymagań rynku pracy.


***


Środkowoeuropejskie Towarzystwo Nauk Politycznych (The Central European Political Science Association- CEPSA) została założona w 1994 jako wspólne forum środkowoeuropejskich politologów. Główną ideą przyświecającą ustanowieniu Towarzystwa było rozwijanie kontaktów pomiędzy politologiami z obszaru postkomunistycznego, którzy w tym czasie na nowo ustanawiali i rozwijali nauki polityczne w swoich krajach. Istotną rolę w formowaniu potrzeby powołania takiej kolektywnej, regionalnej organizacji politologicznej grała także idea wspólnej, środkowoeuropejskiej tożsamości. Towarzystwo ufundowane jest na zasadzie kolektywnego członkostwa, a pierwszymi krajami które weszły w jego skład były Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja oraz Słowenia. W chwili obecnej do grona członków Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych należą także Chorwacja oraz Litwa, a CEPSA stała się największym zbiorowym członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA).

data utworzenia/modyfikacji: 16 czerwiec 2017 o 18:59:16autor:   Political Science

słowa kluczowe: